contact us

כתוב לנו:

כאן תקבל מענה לשאלות ממוקדות בנושאים טכניים, תפעול האתר ותהליך ההזמנה.
התקשרות מתועדת בכתב עוזרת לנו לרכז ולמיין פניות ולך – ליהנות משירות מהיר ויעיל!

שלח לנו מכתב:

אף אחד כבר לא עושה את זה היום, וזה למה אנחנו מתרגשים מלקבל דואר!
אם אתה חש נוסטלגי, שלח לנו מכתב ל:
תכשיטי רומיאו
ת.ד. 15224
באר שבע 8412101